Top  » School Search  » Tokyo

 » Setagaya-ku - nurseries

Setagaya-ku (Tokyo) - nurseries

   

School type

NurseryKindergarten

ElementaryJunior High

   

Setagaya-ku - Nursery list

Setagaya-ku - This is based on that Authorized nursery is 2019 year research and unauthorized nursery is 2014 year research.

Number

Nursery name

1

Minamiokusawa Nursery School

2

Okusawa Nursery School

3

Okusawanishi Nursery School

4

Geba Nursery School

5

Kome Nursery School

6

Okura Nursery School

7

Kyuda Nursery School

8

Tamagawa Nursery School

9

Shimmachi Nursery School

10

Wakakusa Nursery School

11

Higashitsurumaki Nursery School

12

Tsurumaki Nursery School

13

Nishitsurumaki Nursery School

14

Gotokuji Nursery School

15

Sakura Nursery School

16

Minamisakuragaoka Nursery School

17

Sangenchaya Nursery School

18

Mishuku Nursery School

19

Setagaya Nursery School

20

Matsubarakita Nursery School

21

Kamisoshigaya Nursery School

22

Kamisoshigayaminami Nursery School

23

Kamiuma Nursery School

24

Matsuzawa Nursery School

25

Kamikitazawa Nursery School

26

Kamiyoga Nursery School

27

Fujimi Nursery School

28

Fukazawa Nursery School

29

Kitami Nursery School

30

Akatsutsumi Nursery School

31

Funabashihigashi Nursery School

32

Kibogaoka Nursery School

33

Taishido Nursery School

34

Shimokitazawa Nursery School

35

Moriyama Nursety School

36

Minamiokura Nursery School

37

Ikejiri Nursery School

38

Nakamachi Nursery School

39

Roka Nursery School

40

Hachimanyama Nursery School

41

Minamihachimanyama Nursery School

42

Karasuyamakita Nursery School

43

Nishinotani Nursery School

44

Wakatake Nursery School

45

Komazawa Nursery School

46

Yoga Nursery School

47

Unanenagoyakaen Nursery School

48

Aoisora Nursery School

49

Otomodachi Nursery School

50

Gebahatopoppo Nursery School

51

Kyodo Nursery School

52

Haruaki Nursery School

53

Sakuragaoka Nursery School

54

Sanae Nursery School

55

Matsubara Nursery School

56

Soshigaya Nursery School

57

Megumi Nursery School

58

Kawada Nursery School

59

Chitose Nursery School

60

Sukoyakaen Nursery School

61

Soshigayawakaba Nursery School

62

Kinuta Nursery School

63

Hatopoppo Nursery School

64

Okurafutaba Nursery School

65

Naomi Nursery School

66

Todoroki Nursery School

67

Karasuyamasuginoko Nursery School

68

Karasuyama Nursery School

69

Yogananohana Nursery School

70

mominokimomtaishido nursery School

71

Kosodatesuteshonsakurashimmachi Nursery School

72

Kosodatesuteshonumegaoka Nursery School

73

Seiikushisei Nursery School

74

Setagayatsukushimbo Nursery School

75

Chitosenanairo Nursery School

76

Hidamari Nursery School

77

Setagayakotorinomori Nursery School

78

Sakuranoki Nursery School

79

Otomodachibunenkomatsunagi Nursery School

80

Oyamadai Nursery School

81

Gebahatopoppobunennonohanazono Nursery School

82

Aoisorabunemmorinoie Nursery School

83

Naomibunenringonoki Nursery School

84

Mominokitaishido Nursery School

85

Higashikitazawa Nursery School

86

Seijotsukushimbo Nursery School

87

Yogananohanafukazawabunen Nursery School

88

Gurinhiruokusawa Nursery School

89

Okamotokomorebi Nursery School

90

Kitamibaobabu Nursery School

91

Taishidonagomi Nursery School

92

Sakurashimmachi Nursery School

93

Chiisanaochi Nursery School

94

Kitakarasuyamanagomi Nursery School

95

Ikejirikamome Nursery School

96

Setagayahatto Nursery School

97

Yuai Nursery School

98

Komazawakodama Nursery School

99

Daizawamikokoro Nursery School

100

Minnanouchi Nursery School

101

Sakurasukusuku Nursery School

102

Sakuranosono Nursery School

103

Karasuyamaichigo Nursery School

104

Kitaminonohana Nursery School

105

Setagayaotoginomori Nursery School

106

Izumi Nursery School

107

Komazawadoronko Nursery School

108

Gurinfuirudokaminoge Nursery School

109

Tamagawaminnanoie Nursety School

110

Yogarumbini

111

Yogamikokoro

112

Soranotori

113

Toriyamatsubasa

114

Oyamadaimidori

115

Okanokakatarupa

116

Umeokanagomi

117

Chitosepitchi

118

Tsubasanokane

119

Dainiichigo

120

Chachatodoroki

121

Gurinhomuhigashitamagawa

122

Chikyunokodomohoikuenseijo

123

Shirosawakikyo

124

Risshokizzukirarishirosawa

125

Sanjukunomorinagomi

126

Showanasuri

127

Chairudosukueasoshigaya

128

Mominoki Kibogaoka

129

Maria

130

Akatsutsumiyurinoki

131

Haato Seijo

132

Kamimachishizennokuni

133

Setagayakokoro

134

Fukasawarumi

135

Kamiyogaaoisora

136

Bajikoenhikari

137

Izuminosono

138

Kamikitazawakoguma

139

Sanchakodama

140

Kamiumatsukinoki

141

Oribia

142

Chachasoshigayakoen

143

Yotsuba

144

Pikkoro

145

Nijinouchi

146

Setagayaichii Kitauingu

147

Setagayaichii Minamiuingu

148

Komazawawako

149

Komazawahoshininegaio

150

Setagayajinji

151

Kiddosuteisetagayaminami

152

Risshokizzukirari Tamagawa

153

Kamatanobiyaka

154

Otomodachirara

155

Aoisoranoie

156

Setagayaitchomeyutaka Nursety School

157

Umegaokashisei Nursety School

158

Setagayadaitajinji Nursety School

159

Kitasawamikokoro Nursety School

160

Matsubarakeyaki Nursety School

161

Nijiiro Nursety School

162

Hinatanomori Nursety School

163

Marianoie Nursety School

164

Setagayahoshininegaio Nursety School

165

Setagayabeazu Nursety School

166

Waiemushie Negai Nursety School

167

Kurarute Nursery School

168

Seikatsukurabupomu Kinuta nursery School

169

Kinutaminamiraru Nursery School

170

Popinzunasarisukurusangenjiyaya Nursery School

171

Pinokioyojishakaminogeen Nursery School

172

Raifusapotoyurarinchitosekarasuyama Nursery School

173

Yogapuchi Kureishu nursery School

174

Setagayasoshigayaokuraummo Nursery School

175

Mamizuenjieruokusawa Nursery School

176

Maminashimokitazawa Nursery School

177

Kombipurazatodoroki Nursery School

178

Komazawapuchi Kureishu nursery School

179

Popinzunasarisukurufutagotamagawa Nursery School

180

Odakyumukkusoshigayaen Nursery School

181

Maminasakurashimmachi Nursery School

182

Rokayurikago Nursery School

183

Ekureru Nursery School

184

Asukumeidaimae Nursery School

185

Paparukizzurumu Nursery School

186

Odakyumukkuseijoen Nursery School

187

Gurobarukizzushoinjinjaekimae Nursery School

188

Gurobarukizzuhigashimatsubaraekimae Nursery School

189

Furonteiakizzukamimachi Nursety School

190

Nasarirumuberibeayoga Nursery School

191

Toshigatapoporatokyosangenjiyayaen Nursery School

192

Keiokizzupurattsukarasuyama Nursery School

193

Setagayakitamiummo Nursery School

194

Rafu・Kurukarasuyama Nursety School

195

Yurikago Nursery School

196

Megumimateruneru Nursery School

197

Popinzunasarisukurusakurashimmachi Nursery School

198

Hajimarihajimarienniko nursery School

199

Yurikagoakatsutsumien Nursery School

200

Furonteiakizzukamiuma Nursety School

201

Gurobarukizzukaminogeen Nursery School

202

Popinzunasarisukurukyodo Nursery School

203

Warabeutatodoroki Nursery School

204

Gurobarukizzuyogaen Nursery School

205

Bebirumusakurashimmachi Nursery School

206

Nisseikamiumahibiki Nursery School

207

Nichiikizzusangenjiyaya Nursery School

208

Shogakukanakademifutakotamagawa Nursery School

209

Taiyonokomegurisawa Nursery School

210

Warabeutakyodo Nursery School

211

Bebirumusangenjiyaya Nursery School

212

Kashukashu Komazawa nursery School

213

Warabeutasakurashimmachi Nursery School

214

Hamoni Kizzusetagaya nursery School

215

Pokopokoemmatsubara Nursery School

216

Rohasukizzu Senta Kuroba nursery School

217

Poporatokyokugayamaen Nursery School

218

Yojien First ClassRoom Setagaya nursery School

219

Abckizzu nursery School

220

Hoikurumufelicesetagayayogaen nursery School

221

HoikurumuSunny nursery School

222

Kidsgargenjiyugaoka nursery School

223

Ritoruparuzu Nursery School

224

Oharakizzu Nursery School

225

(Kabu)Kurasshi KurasshikonshierujutokyoochidehoikusuteraSakurashimmachien nursery School

226

Love CLover nursery School

227

Toshigatapoporatokyokyodozono Nursery School

228

Bebieito Nursery School

229

pikul Kids nursery School

230

Toshigatapoporatokyosetagayakinutaen Nursery School

231

Bairingasaiensuintanashonarusukurudenenchofusukuru Nursery School

232

Yogaminnano Nursery School

233

Hoikurumu Cocon nursery School

234

Nokkunokkupurisukuru Nursery School

235

Pipschairudokarejji nursery School

236

Pokokorososhigaya Nursety School

237

Harokizzu Purisukuru(Honko) nursery School

238

Harokizzu Purisukuru(Anekkusuko) nursery School

239

Badeisupotsuyojiensetagaya Nursery School

240

Rafu Kurumamu 101 nursery School

241

Rafu Kurumamu 104 nursery School

242

Rafu Kurumamu 105 nursery School

243

Byoji Byogojihoikushitsu Shimokitazawahiyokoen nursery School

244

Popinzurumuchitosekarasuyama Byoji Byogojihoiku nursery School

245

Haneginozomi Nursery School

246

Taiyonoko Setagayafunabashi nursery School

247

Kokofuan Nasarikinuta nursery School

248

IES-FUTURE JIDOEN taishido

249

Kirakirakizzunasarishimokitazawa

250

Sumairukizzushimokitazawa

251

Pinokio Roka

252

Kokofuannasaritodoroki

253

Popinzunasarisukuru Setagayanakamachi

254

Warabeutasanjuku

255

Furanuru

256

Nijiiro Chitosedai

257

Kizzusumairusetagayachitosedai

258

Gurobarukizzusetagayayonchome

259

Nichiikizzufukazawasakagami

260

Kizzusumairusetagayakamiuma

261

Futabakurabusangenchaya

262

Gurobarukizzuwakabayashi

263

Sanchayaehon

264

Sumairukizzusakurashimmachi

265

Benessesakurashimmachi

266

Rafukurukyodo

267

Popinzunasarisukuru Kyodominami

268

Bebeapari Kyodo

269

Nijiiro Kyuden

270

Taiyonoko Setagayakinuta

271

Homumamiokusawa

272

Sumairukizzukomashige Nursety School

273

Monikasangenchaya Nursety School

274

Iihoikuenyoga Nursety School

275

Attakahoiku Koikujukuappuru nursery School

276

Tsukushi Nursety School

277

Bambihoikushitsu Nursery School

278

Nakayoshihoikushitsu Nursery School

279

Tamagawaakachannoie Nursery School

280

Nijiiro Nursery School

281

Koboku Nursery School

282

Ohisama Nursery School

283

Hoikushitsusukusuku nursery School

284

Kosodatesuteshonsetagaya Nursery School

285

Machimorihottosuteisukusuku nursery School

286

Enikkusu

287

Nakayoshi

288

Enikkusuyawatayama Nursety School

289

Wakana Nursery School

290

Minobusan Nursery School

291

Hanegi Nursery School

292

Aobagakuen Nozawa Nursety School

293

Hasumiyojigakuensetagayanasari Nursery School

294

Hasumiyojigakuenikejirinasari Nursery School

295

Hasumiyojigakuensetagayadai2Nasari nursery School

296

Sakurakizzu Nursery School

297

Midoriyochienhoikushitsu Nursery School

298

nikokodomokurinikku Byojihoikushitsu nikonouchi nursery School

299

Nihondaigakunintei

300

Showa

301

Sakuranouta

302

Tenshinouta

303

Nihonjoshitaiikudaigakufuzoku Nursety School

304

Bebirumushimokitazawa Nursery School

305

Kitamikodomonoie Nursery School

306

Neiro Nursery School

307

Okinaki Nursery School

308

Mamu Kurabu Sangenjiyaya nursery School

309

Kodomokurabu enikkusu nursery School

310

Okusawakodomonoie Nursery School

311

Hoikurumu Suzuran nursery School

312

Mikurikideisuteshon Nursery School

313

Mamu Kurabugotokuji nursery School

314

Hikarinokoen Nursery School

315

Happitokutodorokien Nursery School

316

Chibikkorandochitosedaien Nursery School

317

Montessorifutakotamagawakodomonoie Nursery School

318

Chairudokeahausuanannakamachi Nursery School

319

Noichigohoikushitsu Nursery School

320

Ohana Nursery School

321

Mysigt nursery School

322

Chibikkorandohachimanyamaembunen Nursery School

323

Chibikkorando Sakurashimmachisazaesantorien nursery School

324

Tmeigono nursery School

325

Hoikushitsunobinobi Nursery School

326

Chiisanamorino Nursery School

327

Uizudamuakademidenenchofujiyugaokako Nursery School

328

Seikatsukurabukosodatehirobaburanko Nursery School

329

San Bebirumu nursery School

330

Doremifuahoikushitsu Nursery School

331

Menesu Nursery School

332

Inamishonika Byojihoikushitsu Hagurumu nursery School

333

Yamaguchishonikanaika Byojihoikushitsu Shie Moa nursery School

Setagaya-ku- information about public safety

You can check safety information of cases and suspicious persons easily on the map, avatars, icons, graph, etc.

Setagaya-ku - nearby municipals

Meguro-ku Ota-ku Shibuya-ku Suginami-ku Mitaka-shi Choufu-shi Komae-shi KanagawaNakahara-ku, Kawasaki-shi KanagawaTakatsu-ku, Kawasaki-shi KanagawaTama-ku, Kawasaki-shi

The address displayed is based on the time of the survey. Therefore, it might be different from the current address.

TokyoSetagaya-ku - Nursery information

Nursery information provided by Gaccom

Gaccom tries to add school education information to parents from the diversified standpoints of supporting the nursery selection.This page is introducting nursery list of Tokyo Setagaya-ku.

About Gaccom

Gaccom presents such useful school data as entrance, move, selection of houses and real estate and helps community accelarate mutual interchange of the parents in the same school.
Gaccom provides communities for parents for each school. The community page provides and supports the community where parents in the same school can share information. Parents can share various kinds of information such as exchanging school things, or sharing safety information related with children around the district.Making use of the community enables parents to access information they cannot obtain from mailing lists of their childrens' classes, nor information distributed by schools. For instance, parents can make their own groups just for those students going to same lessons or cram schools outside the school.
* The school community of Gaccom provides mutual networks of parents which supplement communication by mails from schools and the mail list of each class. At the same time, Gaccom is the highly free network which helps to form the groups of after-school care for children, PTA, extra lessons and private tutoring schools.