Top » Search for school / school zone  » Tokyo » Koto-ku - Junior High » Ariake Junior High School » Text book

Ariake Junior High School

Ariake Junior High School[TokyoKoto-ku] - Textbook adoption

Subject

Textbook
(Publisher)

English

(Sanseido)

Mathematics

(Tokyo Shoseki)

National language

(Mitsumura Tosho)

Science

(Dainippon Tosho)

History

(Kyoiku-Shuppan)

Geography

(Teikoku-Shoin)

Citizen

(Tokyo Shoseki)

Calligraphy

(Mitsumura Tosho)

Map

(Teikoku-Shoin)

Music

(Kyoiku Geijutsu Sha)

Instrumental

(Kyoiku Geijutsu Sha)

Art

(Nihon Bunkyou Shuppan)

Health

(Gakken E-mirai)

Technology

(Kairyudo)

Home

(Tokyo Shoseki)

Moral

(Nihon Bunkyou Shuppan)

Ariake Junior High School - information

Gaccom provides school information not known by the words of mouth and reputation.