Top » School Search » Fukui » Fukui-shi - kindergartens » Fukuidaigakukyoikuchiikikagakubufuzoku Kindergarten » Nearby kindergarten

Fukuidaigakukyoikuchiikikagakubufuzoku Kindergarten

Municipal District

Fukui-shi

Fukuidaigakukyoikuchiikikagakubufuzoku Kindergarten - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Private

Fujishima Fujishimakodomonomori Kindergarten

376m

Private

Fujishima Kindergarten

568m

Private

Kyoden Kindergarten

582m

Private

Nittazuka Kindergarten

654m

Private

Nittazuka Kindergarten

1km

Private

Yurikago Kindergarten

1km

Private

Hanazono Kindergarten

1.2km

Private

Bunkyo Kindergarten

1.3km

Private

Sakura Kindergarten

1.5km

Private

Ogami Kindergarten

1.8km

Private

Hikarinoko Kindergarten

1.8km

Private

Jinaijoshitankidaigakufuzoku Kindergarten

1.9km

Private

Tokoha Kindergarten

2km

Private

Tsubomi Kindergarten

2km

Private

Shotoku Kindergarten

2km

Private

Nikko Kindergarten

2.1km

Private

Hanazono Kindergarten

2.3km

Private

Sakurambo Kindergarten

2.3km

Private

Eikan Kindergarten

2.4km

Private

Seisanichi Kindergarten

2.5km

Private

Mizukoshi Kindergarten

2.6km

Private

Yukinkokoyo Kindergarten

2.7km

Private

Nakafujihigashi Kindergarten

2.9km

Private

Aoitori Kindergarten

2.9km

Private

Midori Kindergarten

3.1km

Private

Kobato Kindergarten

3.1km

Private

Eru Kindergarten

3.2km

Private

Fujishima Kindergarten

3.2km

Private

Jonohashi Kindergarten

3.2km

Private

Fukuienzeru Kindergarten

3.3km

Private

Enzeru Kindergarten

3.3km

Private

Himawari Kindergarten

3.4km

Private

Hotoku Kindergarten

3.4km

Private

Mitanikan Kindergarten

3.4km

Private

Izumi Kindergarten

3.6km

Public

Daianji Kindergarten

3.7km

Private

Rokuen Kindergarten

4km

Private

Kinomi Kindergarten

4.1km

Private

Senjutampopo Kindergarten

4.2km

Private

Fukuikosei Kindergarten

4.2km

Private

Sanshinenzan Kindergarten

4.4km

Private

Showa Kindergarten

4.4km

Private

Takesato Kindergarten

4.4km

Private

Megumi Kindergarten

4.4km

Private

Hachiman Kindergarten

4.6km

Private

Yawaragikida Kindergarten

4.8km

Private

Meirin Kindergarten

5km

Private

Yashirochuodaini Kindergarten

5km

Private

Yashirochuodaiichi Kindergarten

5.2km

Private

Wada Kindergarten

5.2km

Private

Akatsuki Kindergarten

5.3km

Public

Higashifujishima Kindergarten

5.4km

Private

Enzeru Kindergarten

5.5km

Private

Asakaze Kindergarten

5.5km

Private

Tamanoe Kindergarten

6km

Public

Uzuratobubunen Kindergarten

6.3km

Public

Shimizukita Kindergarten

6.5km

Private

Shimizudai Kindergarten

6.7km

Private

Ebata Kindergarten

6.8km

Private

Asahi Kindergarten

6.8km

Public

Okabo Kindergarten

6.8km

Private

Okabo Kindergarten

6.9km

Private

Asamutsu Kindergarten

7km

Public

Rokujo Kindergarten

7km

Public

Hongo Kindergarten

7.1km

Public

Shimizuhigashi Kindergarten

7.5km

Private

Umehata Kindergarten

7.8km

Public

Sako Kindergarten

8.4km

Public

Uzura Kindergarten

8.5km

Public

Monju Kindergarten

8.6km

Private

Shimizu Kindergarten

8.7km

Public

Togo Kindergarten

9.4km

Public

Asozu Kindergarten

9.5km

Public

Asotsu Kindergarten

9.6km

Public

Togo Kindergarten

9.8km

Public

Takasujo Kindergarten

9.9km

Private

Suginokidai Kindergarten

9.9km

Public

Kamimonju Kindergarten

10.4km

Private

Asuwahigashi Kindergarten

11.2km

Public

Shimizunishi Kindergarten

11.4km

Public

Natsume Kindergarten

12.4km

Public

Ichijo Kindergarten

12.4km

Private

Takasuhikari Kindergarten

13km

Public

Takasu Kindergarten

13km

Public

Shitausaka Kindergarten

13.5km

Public

Nagabashi Kindergarten

14.8km

Public

Denka Kindergarten

15.8km

Public

Miyamakeimei Kindergarten

17.8km

Public

Hanyu Kindergarten

20.9km

Fukui-shi - nearby municipals