Top » School Search » Hokkaido » Hakodate-shi - kindergartens » Takaoka Kindergarten » Nearby kindergarten

Takaoka Kindergarten

Takaoka Kindergarten - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Private

Tsukushi Kindergarten

902m

Private

Hanazonootani Kindergarten

1.8km

Private

Nezaki Kindergarten

2km

Private

Iaiasahioka Kindergarten

2km

Private

Hakodatehanazono Kindergarten

2.2km

Private

Katorikkuyunokawa Kindergarten

2.3km

Private

Komaba Kindergarten

2.6km

Private

Hakodateshirayurigakuen Kindergarten

2.8km

Private

Hakodatetankidaigakufuzoku Kindergarten

3.2km

Private

Hakodatechitose Kindergarten

3.7km

Private

Hakodateotanitankidaigakufuzoku Kindergarten

3.8km

Private

Kajisakura Kindergarten

4.1km

Private

Hakodatehikari Kindergarten

4.4km

Private

Ninteikodomoenkizzusapotokuninohana Kindergarten

4.6km

Private

Hakodateotani Kindergarten

4.7km

Private

Ninteikodomoensogoshisetsuhakodatewakaba Kindergarten

5km

Private

Kazenoko Kindergarten

5km

Private

Takamori Kindergarten

5.1km

Private

Yurikago Kindergarten

5.2km

Private

Hakodateaoi Kindergarten

5.3km

Private

Kamedayutaka Kindergarten

5.4km

Private

Hakodatefuji Kindergarten

5.4km

Private

Taiyonoko Kindergarten

5.5km

Private

Goryokaku Kindergarten

5.6km

Private

Akagawa Kindergarten

5.9km

National

Hokkaidokyoikudaigakufuzokuhakodate Kindergarten

6km

Private

Chuo Kindergarten

6.1km

Private

Kameda Kindergarten

6.1km

Private

Dainitaiyonoko Kindergarten

6.5km

Private

Nakayoshi Kindergarten

6.6km

Private

Ryukoku Kindergarten

7.3km

Private

Motomachishirayuri Kindergarten

8.1km

Private

Iai Kindergarten

8.2km

Private

Kikyo Kindergarten

8.3km

Private

Yatsugashira Kindergarten

8.5km

Private

Hakodatemegumi Kindergarten

8.7km

Private

Komadome Kindergarten

8.8km

Public

Toi Kindergarten

11.7km

Private

Minamikayabe Kindergarten

17.7km

Hakodate-shi - nearby municipals

Nearby municipals

Hokuto-shi | Nanae-cho | Shikabe-cho | AomoriOoma-machi |