Top » School Search » Okayama » Kita-ku, Okayama-shi - kindergartens » Ima Kindergarten » Nearby kindergarten

Ima Kindergarten

Ima Kindergarten - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Private

Nakasendo Kindergarten

947m

Private

Futaba Kindergarten

1km

Public

Omoto Kindergarten

1km

Private

Minamimammaru Kindergarten

1.4km

Private

Ominami Kindergarten

1.8km

Private

Kojika Kindergarten

2km

Public

Ono Kindergarten

2.2km

Public

Shikada Kindergarten

2.3km

Public

Mikado Kindergarten

2.7km

Private

Gakohojimmisonogakuenokayamaseien Kindergarten

2.9km

Private

Daisankibi Kindergarten

2.9km

Private

Wakakusa Kindergarten

3km

Public

Ryonan Kindergarten

3km

Public

Ishii Kindergarten

3.1km

Public

Konan Kindergarten

3.2km

Private

Daiichikibi Kindergarten

3.5km

Private

Dainikibi Kindergarten

3.6km

Public

Kibihigashi Kindergarten

3.9km

Private

Notorudamuseishinjoshidaigakufuzoku Kindergarten

4km

Private

Okayamamisonomaria Kindergarten

4.4km

Public

Ishima Kindergarten

4.4km

Private

Uchisange Kindergarten

4.5km

Public

Nanhookayamachuo Kindergarten

4.5km

Private

Okayamachuo Kindergarten

4.5km

Public

Nakayama Kindergarten

4.5km

Public

Hiratsu Kindergarten

4.6km

Public

Kibinishi Kindergarten

4.7km

Private

Tsushima Kindergarten

4.9km

Private

Poemukodomoenhiratsu Kindergarten

4.9km

Private

Tanenokuni Kindergarten

5.1km

Public

Koiyama Kindergarten

5.4km

Private

Shirayuri Kindergarten

5.5km

Public

Onno Kindergarten

6km

Private

Okakitagakuen Kindergarten

6.2km

Public

Umayashita Kindergarten

6.6km

Public

Yokoi Kindergarten

7.2km

Public

Kamo Kindergarten

7.5km

Public

Momoka Kindergarten

7.6km

Public

Shonai Kindergarten

8.8km

Public

Makiishi Kindergarten

9.8km

Public

Notani Kindergarten

10km

Private

Umaokujo Kindergarten

11.9km

Public

Ashimori Kindergarten

12.2km

Public

Mitsu Kindergarten

17.6km

Public

Tatebe Kindergarten

23.4km

Kita-ku, Okayama-shi - nearby municipals