Top » School Search » Kanagawa » Konan-ku, Yokohama-shi - nurseries » Ueookayu Nursery School » Nearby nursery

Ueookayu Nursery School

Ueookayu Nursery School - nearby nursery

School type

Nursery name

Direct distance

Megumi

219m

Churippuhausu

236m

Shogakukanakademikamiooka Nursery School

239m

Kamiookarabittotsuinzu

243m

Kuriokizzukamiookaekimae

276m

Tsukushi Kamiooka Nursety School

286m

Tsubasa Nursery School

292m

Yokohamashikamiookahigashi Nursery School

395m

Kuriosukizzukamiookanishi

475m

Keikyukizzurandokamiooka Nursery School

500m

Ueookaharukaze Nursery School

507m

Gurobarukizzukamiooka

579m

Asukukamiooka Nursery School

580m

Churippukizzu

591m

Kizzugadenyokohamamorido

637m

Asukusaido Nursery School

643m

Yokohamashiokubo Nursery School

693m

Konantsukushimbo Nursery School

867m

Kuorisukizzukonanchuo Nursery School

1.1km

Sasashita Nursety School

1.2km

Morigaoka Nursety School

1.2km

Asukukonanchuo Nursery School

1.4km

Kizzuami

1.5km

Muronokizzu Muronoki Purisukurumuronoki Nursety School

1.5km

Otani Nursety School

1.5km

Pokoapoko

1.6km

Ohanakaminagaya Nursery School

1.6km

Konanahiru

1.7km

Kaminagaya Nursery School

1.8km

Yokohamashisasageminami Nursery School

2km

Shogakukanakademikaminagaya Nursery School

2.1km

Serigayapiyokko Nursety School

2.1km

Keikyukizzurandokaminagaya Nursery School

2.2km

Cosomos nursery School

2.4km

Konanhimawari Nursery School

2.5km

Nikoniko

2.6km

Chierigaden Nursery School

2.6km

Maruyamadai Nursery School

2.7km

Yokohamashinoniwadaini Nursery School

2.7km

Kaminagayanishi

2.9km

Sunharukaze Nursery School

3km

Konanharukaze Nursery School

3.1km

Yokohamashinoniwa Nursery School

3.2km

Kantogakuinnobinobinobaen Nursery School

3.2km

Hino Nursery School

3.2km

Taiyonoko Konandai Nursety School

3.8km

Konandai Nursety School

3.9km

Konandaitsubasa Nursery School

4km

Minamihino Nursety School

4.2km

Amo Nursety School

4.2km

Akaiyane Nursery School

4.4km

Kodomotto

4.4km

Yokohamashikonandaidaini Nursery School

4.4km

Shiramine Nursery School

4.5km

Ikumi Nursery School

4.5km

Konan-ku, Yokohama-shi - nearby municipals