Top » School Search » Hyogo » Kakogawa-shi - nurseries » Sekirei Nursety School » Nearby kindergarten

Sekirei Nursety School

Telephone number

078-943-9429

Sekirei Nursety School - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Private

Sekirei Kindergarten

19m

Private

Sekirei Kindergarten

143m

Public

Hiraokahigashi Kindergarten

175m

Private

Emiru Kindergarten

665m

Private

Tobera Kindergarten

1.3km

Private

Pyuakyupitto Kindergarten

1.3km

Private

Pyuakizzu Kindergarten

1.4km

Private

Kodomonosato Kindergarten

2km

Public

Hiraoka Kindergarten

2km

Private

Hyogodaigakufuzokukakogawa Kindergarten

2.7km

Public

Hiraokaminami Kindergarten

2.7km

Public

Hiraokakita Kindergarten

3km

Private

Kujaku Kindergarten

3.8km

Private

Kakonomi Kindergarten

3.9km

Public

Noguchiminami Kindergarten

4km

Public

Beppucho Kindergarten

4.1km

Public

Noguchikita Kindergarten

4.3km

Public

Noguchi Kindergarten

4.6km

Private

Beppu Kindergarten

4.7km

Public

Hamanomiya Kindergarten

5.4km

Private

Yuki Kindergarten

5.6km

Public

Yamate Kindergarten

5.7km

Public

Onoe Kindergarten

6.1km

Public

Hioka Kindergarten

6.4km

Public

Hiokaminami Kindergarten

6.5km

Private

Hikari Kindergarten

6.6km

Public

Kakogawa Kindergarten

6.8km

Private

Kakogawa Kindergarten

6.9km

Private

Kakonomiya Kindergarten

7km

Private

Runakyupitto Kindergarten

7km

Public

Hatosato Kindergarten

7.3km

Private

Yahata Kindergarten

7.4km

Private

Higashihari Kindergarten

7.9km

Private

Todai Kindergarten

8.5km

Public

Kawanishi Kindergarten

8.6km

Public

Ryoso Kindergarten

8.8km

Public

Higashikanki Kindergarten

9.1km

Public

Higashikanki Kindergarten

9.1km

Private

Midorinomori Kindergarten

9.6km

Public

Nishikanki Kindergarten

10.2km

Private

Nishikanki Kindergarten

10.5km

Public

Shikata Kindergarten

12.5km

Kakogawa-shi - nearby municipals

Nearby municipals

Himeji-shi | Akashi-shi | Miki-shi | Takasago-shi | Ono-shi | Kasai-shi | Inami-cho | Harima-cho |