Top » School Search » Hokkaido » Kiyota-ku, Sapporo-shi - nurseries » Sapporosuginoko Nursery School » Nearby junior High school

Sapporosuginoko Nursery School

Telephone number

011-887-3111

Sapporosuginoko Nursery School - nearby public junior high school

School type

Kiyota-ku, Sapporo-shi - nearby municipals