Top » School Search » Saitama » Matsubushi-machi - nurseries » Yutaka Nursery School » Nearby junior High school

Yutaka Nursery School

Telephone number

048-992-1416

Yutaka Nursery School - nearby public junior high school

School type

School Name

Direct distance

Matsubushi Junior High School

769m

Matsubushidaini Junior High School

1.8km

Matsubushi-machi - nearby municipals

Nearby municipals

Kasukabe-shi | Koshigaya-shi | Yoshikawa-shi | ChibaNoda-shi |