Top » School Search » Saitama » Niiza-shi - nurseries » Sukoyaka Nursery School » Nearby kindergarten

Sukoyaka Nursery School

Telephone number

048-480-5570

Sukoyaka Nursery School - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Private

Jiyumonjijoshidaifuzoku Kindergarten

186m

Private

Okuda Kindergarten

840m

Private

Daiichiniiza Kindergarten

1.4km

Private

Namikino Kindergarten

1.5km

Private

Owadashirakaba Kindergarten

1.8km

Private

Wakanobi Kindergarten

1.9km

Private

Daininiiza Kindergarten

2.5km

Private

Kakinoki Kindergarten

2.9km

Private

Meisai Kindergarten

3.8km

Private

Misuzu Kindergarten

3.9km

Private

Katayama Kindergarten

4km

Private

Kobatonomori Kindergarten

4.5km

Niiza-shi - nearby municipals