Top » School Search » Tochigi » Utsunomiya-shi - nurseries » Utsunomiyashiizumigaoka Nursery School » Nearby kindergarten

Utsunomiyashiizumigaoka Nursery School

Telephone number

028-661-2717

Utsunomiyashiizumigaoka Nursery School - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Private

Ishikawa Kindergarten

444m

Private

Miyuki Kindergarten

929m

Private

Hinoka Kindergarten

1.8km

Private

Hirademutsumi Kindergarten

2.1km

Private

Sakuragaoka Kindergarten

2.1km

Private

Hirade Kindergarten

2.6km

Private

Hachimandai Kindergarten

3.1km

Private

Seiwa Kindergarten

3.1km

Private

Kamaidai Kindergarten

3.3km

Private

Kamaidai Kindergarten

3.3km

Private

Kinugawadai Kindergarten

3.5km

Private

Matsugamine Kindergarten

3.7km

Private

Mifumi Kindergarten

3.8km

Private

Sakura Kindergarten

4km

Private

Keiko Kindergarten

4.1km

Private

Midori Kindergarten

4.2km

Private

Seiai Kindergarten

4.2km

Private

Seiai Kindergarten

4.2km

Private

Sakurambo Kindergarten

4.4km

National

Utsunomiyadaigakukyoikugakubufuzoku Kindergarten

4.4km

Private

Aitonari Kindergarten

4.4km

Private

Yutaka Kindergarten

4.8km

Private

Megumi Kindergarten

4.9km

Private

Okamoto Kindergarten

5.4km

Private

Sakushingakuin Kindergarten

5.5km

Private

Yonan Kindergarten

5.7km

Private

Shirayuri Kindergarten

5.9km

Private

Nakatsuruta Kindergarten

6.3km

Private

Kazetomidorino Kindergarten

6.3km

Private

Mizuho Kindergarten

6.3km

Private

Yonandaini Kindergarten

6.3km

Private

Komanyu Kindergarten

6.3km

Private

Hotokukai Kindergarten

6.5km

Private

Itobunka Kindergarten

6.7km

Private

Maria Kindergarten

6.8km

Private

Makoto Kindergarten

7.2km

Private

Kakinogi Kindergarten

7.2km

Private

Taiyo Kindergarten

7.9km

Private

Noumanji Kindergarten

8.1km

Private

Kiyoharamidori Kindergarten

8.6km

Private

Aoba Kindergarten

9km

Private

Suzume Kindergarten

9.4km

Private

Hijiri Kindergarten

9.7km

Private

Hijiri Kindergarten

9.7km

Private

Sakae Kindergarten

9.7km

Private

Atsumi Kindergarten

9.8km

Private

Seisuehiro Kindergarten

10.5km

Private

Sanno Kindergarten

10.6km

Private

Satsuki Kindergarten

11km

Private

Kamigochi Kindergarten

12.4km

Utsunomiya-shi - nearby municipals