Top » School Search » Ibaraki » Hitachinaka-shi - nurseries » Hiraiso Nursery School » Nearby kindergarten

Hiraiso Nursery School

Telephone number

029-229-1105

Hiraiso Nursery School - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Public

Isozaki Kindergarten

1.6km

Public

Nakaminatodaisan Kindergarten

2.3km

Public

Nakaminatodaiichi Kindergarten

4.1km

Private

Eiko Kindergarten

7km

Public

Higashiishikawa Kindergarten

8.5km

Private

Kattadaiichi Kindergarten

8.9km

Private

Hananowa Kindergarten

9km

Private

Meisei Kindergarten

9.2km

Private

Miseitabiko Kindergarten

10.1km

Public

Sano Kindergarten

10.6km

Private

Kattadaini Kindergarten

11.9km

Hitachinaka-shi - nearby municipals

Nearby municipals

Mito-shi | Naka-shi | Ooarai-machi | Tokai-mura |