Top » School Search » Kagoshima » Kagoshima-shi - nurseries » Fujigaoka Nursery School » Nearby kindergarten

Fujigaoka Nursery School

Telephone number

099-244-1590

Fujigaoka Nursery School - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Private

Hanabusa Kindergarten

114m

Private

Kawakami Kindergarten

804m

Private

Yoshino Kindergarten

3km

Private

Sennen Kindergarten

3km

Public

Minnayoshi Kindergarten

3km

Private

Nishikigaoka Kindergarten

3.1km

Private

Kagoshimakobato Kindergarten

3.4km

Private

Yoshidaminami Kindergarten

3.6km

Private

Ishiki Kindergarten

3.8km

Private

Tsujigaoka Kindergarten

3.8km

Private

Uchino Kindergarten

4.2km

Private

Inishiki Kindergarten

4.3km

Private

Sakamoto Kindergarten

4.6km

Private

Sakamoto Kindergarten

4.8km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuenkeiko Kindergarten

5.2km

Private

Akebono Kindergarten

5.5km

Private

Tamasatoyokibokusha Kindergarten

5.5km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuenhigashimata Kindergarten

5.6km

Private

Gakkohojinkyoritsugakushakyoritsu Kindergarten

5.8km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuensomuta Kindergarten

6km

Private

Kagoshimajoshitankidaigakufuzokunadeshiko Kindergarten

6.4km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuemminori Kindergarten

6.4km

Private

Showa Kindergarten

6.5km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuenwako Kindergarten

7km

Private

Kagoshimasaniku Kindergarten

7km

Private

Wakuwakukagoshimachuo Kindergarten

7.4km

Private

Samidori Kindergarten

7.5km

Private

Kagoshimaotori Kindergarten

7.5km

Private

Otani Kindergarten

7.6km

Private

Takeoka Kindergarten

7.6km

Private

Shusei Kindergarten

7.7km

Private

Takeokamurasaki Kindergarten

7.7km

Private

Keiai Kindergarten

7.9km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuenasoka Kindergarten

8.1km

Private

Take Kindergarten

8.3km

Private

Kyoken Kindergarten

8.4km

Private

Satsuki Kindergarten

8.7km

Private

Hibari Kindergarten

8.8km

Private

Kemmeisha Kindergarten

9.1km

Private

Yoshidarumbini Kindergarten

9.1km

Private

Tagami Kindergarten

9.2km

Private

Seibo Kindergarten

9.5km

Private

Gakkohojimmaruokagakuenyawata Kindergarten

9.6km

Private

Toso Kindergarten

9.7km

Private

Hoshigamine Kindergarten

9.9km

National

Kagoshimadaigakukyoikugakubufuzoku Kindergarten

10km

Public

Sakuramine Kindergarten

10.1km

Private

Megumi Kindergarten

10.2km

Private

Nishikijo Kindergarten

10.2km

Private

Tachibana Kindergarten

10.2km

Private

Shibara Kindergarten

10.3km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuenkamoike Kindergarten

10.6km

Private

Kagoshimajoshitankidaigakufuzokukamome Kindergarten

10.8km

Private

Kamoikeshiraume Kindergarten

11km

Public

Miyagawa Kindergarten

11.3km

Private

Katorikkukaritasu Kindergarten

11.4km

Private

Kosumosu Kindergarten

11.5km

Private

Sakura Kindergarten

11.6km

Private

Taiyonoko Kindergarten

11.6km

Private

Sakuragaokachuo Kindergarten

11.7km

Private

Kagoshimajoshitankidaigakufuzokusumire Kindergarten

12km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuenusuki Kindergarten

12.3km

Private

Wakaba Kindergarten

12.5km

Private

Tsubaki Kindergarten

12.5km

Public

Matsumoto Kindergarten

12.8km

Private

Himawari Kindergarten

14.1km

Private

Shirayuki Kindergarten

14.2km

Private

Komatsubara Kindergarten

14.2km

Private

Goshokazenoko Kindergarten

14.5km

Private

Gosho Kindergarten

14.5km

Private

Taniyamayokibokusha Kindergarten

14.8km

Private

Seikei Kindergarten

14.9km

Private

Bebizushosei Kindergarten

15.3km

Private

Shosei Kindergarten

15.4km

Private

Nishitaniyama Kindergarten

15.6km

Private

Taniyama Kindergarten

16km

Private

Seitoku Kindergarten

16.5km

Private

Kagoshima Kindergarten

17.3km

Private

Hikariyama Kindergarten

18.8km

Private

Kawai Kindergarten

19.6km

Private

Kiire Kindergarten

31.8km

Kagoshima-shi - nearby municipals