Top » School Search » Kagoshima » Kagoshima-shi - nurseries » Wakakusa Nursery School » Nearby kindergarten

Wakakusa Nursery School

Telephone number

099-282-1960

Wakakusa Nursery School - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Private

Kagoshimajoshitankidaigakufuzokunadeshiko Kindergarten

334m

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuemminori Kindergarten

443m

Private

Akebono Kindergarten

616m

Private

Showa Kindergarten

1.4km

Private

Tamasatoyokibokusha Kindergarten

1.4km

Private

Kagoshimaotori Kindergarten

1.5km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuensomuta Kindergarten

1.6km

Private

Takeokamurasaki Kindergarten

1.6km

Private

Takeoka Kindergarten

1.8km

Private

Inishiki Kindergarten

1.9km

Private

Wakuwakukagoshimachuo Kindergarten

2.1km

Private

Ishiki Kindergarten

2.4km

Private

Samidori Kindergarten

2.4km

Private

Uchino Kindergarten

2.6km

Private

Satsuki Kindergarten

2.6km

Private

Kagoshimasaniku Kindergarten

2.7km

Private

Koaikodomoenaiai Kindergarten

2.7km

Private

Koai Kindergarten

2.8km

Private

Hibari Kindergarten

2.9km

Private

Sakamoto Kindergarten

3km

Private

Take Kindergarten

3km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuenwako Kindergarten

3.3km

Private

Shusei Kindergarten

3.3km

Private

Tagami Kindergarten

3.3km

Private

Keiai Kindergarten

3.4km

Private

Sennen Kindergarten

3.6km

Private

Kyoken Kindergarten

3.6km

Private

Tsujigaoka Kindergarten

3.7km

Private

Otani Kindergarten

3.8km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuenasoka Kindergarten

4km

Private

Gakkohojinkyoritsugakushakyoritsu Kindergarten

4km

Private

Hoshigamine Kindergarten

4.1km

Private

Nishikijo Kindergarten

4.2km

Private

Toso Kindergarten

4.3km

Private

Tachibana Kindergarten

4.4km

Private

Shibara Kindergarten

4.5km

Private

Seibo Kindergarten

4.5km

Private

Kemmeisha Kindergarten

4.6km

National

Kagoshimadaigakukyoikugakubufuzoku Kindergarten

4.8km

Private

Gakkohojimmaruokagakuenyawata Kindergarten

5km

Private

Kagoshimakobato Kindergarten

5km

Private

Megumi Kindergarten

5.2km

Private

Kagoshimajoshitankidaigakufuzokukamome Kindergarten

5.3km

Private

Kosumosu Kindergarten

5.5km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuenkamoike Kindergarten

5.5km

Public

Miyagawa Kindergarten

5.6km

Private

Sakuragaokachuo Kindergarten

5.7km

Private

Sakura Kindergarten

5.7km

Private

Ichigo Kindergarten

5.8km

Private

Katorikkukaritasu Kindergarten

5.8km

Private

Nishikigaoka Kindergarten

5.9km

Private

Kagoshimajoshitankidaigakufuzokusumire Kindergarten

6.1km

Private

Kamoikeshiraume Kindergarten

6.1km

Private

Hanabusa Kindergarten

6.2km

Private

Kawakami Kindergarten

6.3km

Private

Yoshino Kindergarten

6.4km

Private

Tsubaki Kindergarten

6.5km

Private

Wakaba Kindergarten

6.6km

Private

Sakuragaoka Kindergarten

6.6km

Private

Taiyonoko Kindergarten

6.7km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuenusuki Kindergarten

6.7km

Private

Chihana Kindergarten

6.7km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuenkeiko Kindergarten

6.8km

Private

Ohisama Kindergarten

7km

Public

Minnayoshi Kindergarten

7.3km

Private

Minori Kindergarten

7.6km

Private

Himawari Kindergarten

8.2km

Private

Komatsubara Kindergarten

8.3km

Private

Shirayuki Kindergarten

8.4km

Private

Goshokazenoko Kindergarten

8.4km

Private

Gosho Kindergarten

8.5km

Private

Taniyamayokibokusha Kindergarten

8.8km

Public

Matsumoto Kindergarten

8.9km

Private

Seikei Kindergarten

9km

Private

Bebizushosei Kindergarten

9.4km

Private

Gakkohojinkagoshimaryukokugakuenhigashimata Kindergarten

9.4km

Private

Shosei Kindergarten

9.5km

Private

Yoshidaminami Kindergarten

9.5km

Private

Nishitaniyama Kindergarten

9.6km

Private

Taniyama Kindergarten

10.1km

Private

Seitoku Kindergarten

10.6km

Private

Kagoshima Kindergarten

11.2km

Public

Sakuramine Kindergarten

11.7km

Private

Hikariyama Kindergarten

12.8km

Private

Kawai Kindergarten

13.6km

Private

Yoshidarumbini Kindergarten

15.2km

Private

Kiire Kindergarten

26.2km

Kagoshima-shi - nearby municipals