Top » School Search » Kumamoto » Higashi-ku, Kumamoto-shi - nurseries » Kinomi Nursery School » Nearby nursery

Kinomi Nursery School

Kinomi Nursery School - nearby nursery

School type

Nursery name

Direct distance

Tsubasahigashi

515m

Minnano Kureyon

755m

Warabekko

809m

Ozeki Nursety School

822m

Inahokodomonoie

826m

Warabe Nursety School

859m

Minnano Paretto

885m

Nishibaru Nursety School

894m

Pikkori Nursery School

895m

Komadori Nursery School

961m

Nagaminekarugamo

1.1km

Kotorinoie

1.3km

Yamabato Nursety School

1.3km

Kurumi Nursety School

1.5km

Obiyama Nursery School

1.7km

Tsubame Nursety School

1.9km

Tsuppi

2km

Hitachi Nursery School

2km

Kofuku

2.2km

Hiroshifuku Nursery School

2.3km

Kyozuka Nursery School

2.3km

Nichiikizzuonoue

2.3km

Nagamine Nursery School

2.4km

Yumemama

2.4km

Hibari Nursety School

2.4km

Nagamine

2.5km

Yamanami Nursery School

2.6km

Ginnan Nursery School

2.7km

Yamabiko Nursery School

2.7km

Kirakira

2.9km

Dainisakura

2.9km

Tomoa Nursery School

2.9km

Oyamahiyoko 2Gokan

3.1km

Oyamahiyoko 3Gokan

3.1km

Oyamahiyoko 1Gokan

3.1km

Dainienzeru Nursety School

3.1km

Ai Ageo Nursety School

3.2km

Asunaro

3.4km

Dainiasunaro

3.4km

Enzeru Nursery School

3.4km

Koyama Nursery School

3.6km

Tobu Nursety School

3.7km

Kotodaini Nursety School

3.8km

Aiiku

3.8km

Kengun Nursery School

3.8km

Nioka Nursety School

3.8km

Yoikugakuenyokoen Nursery School

3.8km

Konoha Nursety School

3.9km

Yotsuba

4km

Miraitoshima

4km

Sakuragi Nursery School

4.1km

Sakuragimebae

4.2km

Koto Nursety School

4.2km

Panda

4.3km

Sekirei Nursery School

4.4km

Nagisa Nursety School

4.4km

Kurumpa

4.4km

Kumamotohinode Nursery School

4.4km

Fuwanikko

4.4km

Himuki Nursery School

4.5km

Megumiyochien Nursery School

4.6km

Nozomi Nursery School

4.6km

Osaa Kodoomo

4.7km

Fuwawa Nursety School

4.8km

Seiboyoaien Nursery School

5km

Seibo

5km

Akitsumebae

5km

Yamanami Korobokkuru

5.3km

Sakurambo Nursery School

5.3km

Doremi

5.3km

Gato Nursery School

5.4km

Korin Nursery School

5.5km

Katorea Nursery School

5.6km

Taiko Nursery School

6.1km

Higashi-ku, Kumamoto-shi - nearby municipals