Top » School Search » Kumamoto » Higashi-ku, Kumamoto-shi - nurseries » Koyama Nursery School » Nearby nursery

Koyama Nursery School

Koyama Nursery School - nearby nursery

School type

Nursery name

Direct distance

Oyamahiyoko 2Gokan

558m

Oyamahiyoko 3Gokan

558m

Oyamahiyoko 1Gokan

558m

Yotsuba

586m

Kirakira

940m

Nioka Nursety School

1km

Kofuku

1.3km

Hiroshifuku Nursery School

1.3km

Miraitoshima

1.4km

Konoha Nursety School

1.5km

Nagamine Nursery School

1.5km

Nagamine

1.5km

Tomoa Nursery School

1.7km

Dainiasunaro

2.1km

Himuki Nursery School

2.1km

Asunaro

2.1km

Tsubame Nursety School

2.2km

Tsuppi

2.2km

Yamanami Nursery School

2.2km

Yamabato Nursety School

2.3km

Kotorinoie

2.3km

Komadori Nursery School

2.8km

Dainisakura

2.9km

Inahokodomonoie

2.9km

Ozeki Nursety School

3.2km

Hitachi Nursery School

3.2km

Nagaminekarugamo

3.2km

Minnano Kureyon

3.4km

Minnano Paretto

3.4km

Kinomi Nursery School

3.6km

Tsubasahigashi

3.9km

Obiyama Nursery School

4km

Hibari Nursety School

4.2km

Warabekko

4.4km

Warabe Nursety School

4.4km

Nishibaru Nursety School

4.5km

Pikkori Nursery School

4.5km

Enzeru Nursery School

4.6km

Yumemama

4.6km

Dainienzeru Nursety School

4.7km

Aiiku

4.7km

Kyozuka Nursery School

4.8km

Nichiikizzuonoue

5km

Sakuragimebae

5km

Kurumi Nursety School

5.1km

Tobu Nursety School

5.2km

Yamabiko Nursery School

5.2km

Kumamotohinode Nursery School

5.4km

Sakuragi Nursery School

5.5km

Ginnan Nursery School

5.7km

Ai Ageo Nursety School

5.9km

Fuwawa Nursety School

5.9km

Kotodaini Nursety School

6km

Fuwanikko

6km

Yoikugakuenyokoen Nursery School

6.1km

Korin Nursery School

6.2km

Kengun Nursery School

6.4km

Panda

6.4km

Nozomi Nursery School

6.5km

Akitsumebae

6.6km

Osaa Kodoomo

6.8km

Doremi

6.8km

Megumiyochien Nursery School

6.8km

Yamanami Korobokkuru

6.9km

Sekirei Nursery School

6.9km

Koto Nursety School

7km

Seibo

7.1km

Seiboyoaien Nursery School

7.1km

Kurumpa

7.2km

Katorea Nursery School

7.4km

Sakurambo Nursery School

7.5km

Nagisa Nursety School

7.5km

Gato Nursery School

8.3km

Taiko Nursery School

9km

Higashi-ku, Kumamoto-shi - nearby municipals