Top » School Search » Kumamoto » Higashi-ku, Kumamoto-shi - nurseries » Ozeki Nursety School » Nearby nursery

Ozeki Nursety School

Ozeki Nursety School - nearby nursery

School type

Nursery name

Direct distance

Tsubasahigashi

807m

Kinomi Nursery School

822m

Kotorinoie

899m

Yamabato Nursety School

994m

Inahokodomonoie

1.1km

Komadori Nursery School

1.2km

Warabe Nursety School

1.3km

Warabekko

1.4km

Minnano Kureyon

1.4km

Minnano Paretto

1.5km

Nagaminekarugamo

1.6km

Nishibaru Nursety School

1.6km

Pikkori Nursery School

1.6km

Kofuku

1.9km

Hiroshifuku Nursery School

1.9km

Tsubame Nursety School

2km

Tsuppi

2.1km

Kurumi Nursety School

2.1km

Tomoa Nursery School

2.2km

Nagamine Nursery School

2.3km

Obiyama Nursery School

2.4km

Nagamine

2.4km

Hitachi Nursery School

2.5km

Kirakira

2.6km

Oyamahiyoko 2Gokan

2.7km

Oyamahiyoko 3Gokan

2.7km

Oyamahiyoko 1Gokan

2.7km

Yamanami Nursery School

2.8km

Kyozuka Nursery School

3.1km

Hibari Nursety School

3.1km

Nichiikizzuonoue

3.1km

Yumemama

3.2km

Koyama Nursery School

3.2km

Dainisakura

3.2km

Konoha Nursety School

3.2km

Asunaro

3.5km

Dainiasunaro

3.5km

Ginnan Nursery School

3.5km

Yamabiko Nursery School

3.5km

Nioka Nursety School

3.6km

Yotsuba

3.7km

Dainienzeru Nursety School

3.8km

Miraitoshima

3.9km

Ai Ageo Nursety School

4km

Enzeru Nursery School

4km

Aiiku

4.4km

Tobu Nursety School

4.4km

Himuki Nursery School

4.5km

Kotodaini Nursety School

4.6km

Kengun Nursery School

4.6km

Yoikugakuenyokoen Nursery School

4.6km

Sakuragi Nursery School

4.8km

Sakuragimebae

4.8km

Koto Nursety School

5km

Kumamotohinode Nursery School

5.1km

Panda

5.1km

Fuwanikko

5.2km

Sekirei Nursery School

5.2km

Nagisa Nursety School

5.2km

Kurumpa

5.2km

Nozomi Nursery School

5.4km

Megumiyochien Nursery School

5.4km

Osaa Kodoomo

5.5km

Fuwawa Nursety School

5.5km

Akitsumebae

5.7km

Seiboyoaien Nursery School

5.8km

Seibo

5.8km

Yamanami Korobokkuru

6km

Doremi

6km

Sakurambo Nursery School

6.1km

Korin Nursery School

6.1km

Gato Nursery School

6.2km

Katorea Nursery School

6.4km

Taiko Nursery School

7km

Higashi-ku, Kumamoto-shi - nearby municipals