Top » School Search » Saga » Taku-shi - nurseries » Wako Nursery School » Nearby junior High school

Wako Nursery School

Telephone number

0952-75-3405

Wako Nursery School - nearby public junior high school

School type

School Name

Direct distance

Togenshoshacyuoko

1.1km

Togenshoshatobuko

3.5km

Togenshoshaseikeiko

4.1km

Taku-shi - nearby municipals

Nearby municipals

Saga-shi | Karatsu-shi | Imari-shi | Takeo-shi | Ogi-shi | Oomachi-cho | Kohoku-machi |