Top » School Search » Fukuoka » Kokuraminami-ku, Kitakyushu-shi - nurseries » Kotoku Nursery School » Nearby kindergarten

Kotoku Nursery School

Kotoku Nursery School - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Private

Tokurikidanchi Kindergarten

24m

Private

Yamanotegakuin Kindergarten

437m

Private

Kodomoenkizzukokuraminami Kindergarten

592m

Private

Kamiri Kindergarten

699m

Private

Shitoku Kindergarten

1km

Private

Seiwadai Kindergarten

1.3km

Private

Washimine Kindergarten

1.7km

Private

Shii Kindergarten

2km

Private

Nagayuki Kindergarten

2.4km

Public

Kokuraminami Kindergarten

2.5km

Private

Denki Kindergarten

2.5km

Private

Seiwa Kindergarten

3.8km

Private

Ishihara Kindergarten

4.7km

Private

Ogurahitomi Kindergarten

5.7km

Private

Mutsumi Kindergarten

6.3km

Private

Furenzu Kindergarten

6.5km

Private

Sonehikari Kindergarten

6.7km

Private

Omiyanosato Kindergarten

7.7km

Private

Gakkohojinyuyugakuenyoshida Kindergarten

8.2km

Private

Gakkohojinkeikogakuenkusami Kindergarten

9.1km