Top » School Search » Hyogo » Kakogawa-shi - nurseries » Higashikakogawa Nursery School » Nearby nursery

Higashikakogawa Nursery School

Telephone number

079-426-1212

Higashikakogawa Nursery School - nearby nursery

School type

Nursery name

Direct distance

Nukumorinouchi Higashikakogawa

258m

Seirinhigashikakogawa

344m

Tampopo

528m

Kosumochairudo Higashikakogawa

658m

Tsukushi

689m

Tsutsujino Nursery School

795m

Aiai Nursery School

915m

Hiraokaminami Nursery School

1km

Kodomonosato

1.2km

Kujaku Nursety School

1.4km

Kakogawaenzeru Nursery School

1.6km

Dainikakurin

1.6km

Hiraoka

1.7km

Ruhosoru

1.8km

Kujakuchitchana

1.8km

Tobera Nursety School

1.8km

Tsumiki

1.8km

Pyuakizzu Nursety School

1.8km

Pyuakyupitto Nursety School

1.9km

Purisukurubefu

2km

Arisu Noguchi

2.1km

Kakonoumi Nursety School

2.2km

Daigokakurin

2.2km

Noguchi Nursery School

2.4km

Shikata Nursery School

2.5km

Minorigaoka Nursety School

2.5km

Yuki Nursety School

2.6km

Poporakakogawabeppu

2.6km

Emiru

2.7km

Daiichikakurin

2.7km

Oribu

2.7km

Emika

3km

Sekirei Nursety School

3.1km

Kakogawahimawari Nursery School

3.2km

Hamanomiya Nursery School

3.3km

Midorinodonguri

3.3km

Nozomi

3.4km

Hioka Nursery School

3.4km

Chiiroba

3.5km

Arisu Awazu

3.7km

Hatonosato Nursery School

3.8km

Kakogawa Nursety School

3.8km

Aoba

3.9km

Ganjoji Nursery School

4km

Hikari

4km

Dainihatonosato

4.1km

Runakyupitto

4.1km

Pokkapokkanikke

4.3km

Hatosato Nursery School

4.3km

Aoi

4.5km

Akari Nursery School

4.5km

Kakonomiya Nursety School

4.8km

Higashihari Nursery School

4.9km

Kawanishi Nursety School

5.5km

Hoden Nursery School

5.7km

Higashikanki Nursety School

6km

Yahata Nursety School

6.3km

Ozora Nursery School

6.5km

Todai Nursery School

6.9km

Midorinomori Nursety School

7km

Nishikanki Nursety School

7.4km

Todainikoniko

8.2km

Kakogawa-shi - nearby municipals

Nearby municipals

Himeji-shi | Akashi-shi | Miki-shi | Takasago-shi | Ono-shi | Kasai-shi | Inami-cho | Harima-cho |