Top » School Search » Iwate » Toono-shi - nurseries » Shimmei Nursery School » Nearby kindergarten

Shimmei Nursery School

Telephone number

0198-62-2036

Shimmei Nursery School - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Private

Tonoseiko Kindergarten

604m

Private

Gakkohojintohokukatorikkugakuenhokarinosono Kindergarten

1.6km

Toono-shi - nearby municipals