Top » School Search » Kyoto » Fushimi-ku, Kyoto-shi - nurseries » Yokooji Nursery School » Nearby nursery

Yokooji Nursery School

Yokooji Nursery School - nearby nursery

School type

Nursery name

Direct distance

Hazukashi Nursery School

836m

Hohoemi Kuga

1.3km

Koga Nursery School

1.3km

Magokoro Nursery School

1.5km

Shimotoba Nursety School

1.6km

Tampopo Nursery School

1.6km

Okamoto

1.6km

Ishihara

1.8km

Kamikawa Nursery School

1.8km

Pinokio Nursery School

2.1km

Fushimiyojien Nursery School

2.3km

Jonouchi Nursery School

2.4km

Puresukuruenzerunettofushimimomoyama

2.5km

Itabashi Nursery School

2.5km

Sumiyoshinishi Nursery School

2.5km

Midori Nursery School

2.6km

Puresukuruenzerunettokyomachi

2.6km

Toryo Nursery School

2.6km

Dainiakebono Nursery School

2.7km

Kyomachi

2.7km

Muroyama

2.8km

Toryonyuji Nursery School

2.8km

Yodohakucho Nursery School

2.9km

Yakurutokizzusukurumamuzu

2.9km

Kyotoshikaishin Nursery School

2.9km

Asuka

3km

Yodo Nursety School

3.1km

Sumiyoshi Nursery School

3.1km

Mukojima Nursery School

3.1km

Motsuarutoshizuka Nursety School

3.3km

Shiragiku Nursety School

3.3km

Seiko Nursery School

3.4km

Dainikagayaki

3.4km

Ninomaru Nursery School

3.4km

Sumizome Nursery School

3.5km

Nonoyuri Nursery School

3.5km

Momoyamashiragiku

3.6km

Fushimiirodori

3.7km

Jonan Nursery School

3.8km

Nijinoki Fukakusarumu

3.9km

Nijinoki Sumizomerumu

3.9km

Hohoemi Takeda

4.1km

Jonandaini Nursery School

4.2km

Saifukujiyojien Nursery School

4.3km

Nishida

4.3km

Tsubomi Nursery School

4.3km

Uzura Nursery School

4.4km

Shiroi

4.4km

Nijinoki Fujimorirumu

4.6km

Migiwa Nursery School

4.8km

Kyotoseibogakuin

4.8km

Daisanakebono

4.9km

Momomine Nursery School

4.9km

Fukakusa Nursery School

5km

Dainifukakusa Nursery School

5.3km

Wakabayashi

5.3km

Hikarinoko Nursery School

5.6km

Inarisunagawa Nursety School

5.6km

Kurinomi Nursery School

5.7km

Sakuragi Nursety School

5.8km

Inari Nursety School

5.9km

Hanabusa Nursery School

6.2km

Ogurusu Nursery School

6.3km

Ouke Nursery School

6.5km

Kagayaki Nursery School

6.7km

Ishida Nursery School

6.7km

Kasuganoen Nursery School

7km

Akebono Nursery School

7km

Kyotoshitatsumi Nursery School

7.2km

Tanjoin Nursery School

7.2km

Tsukushi Nursery School

7.5km

Daigo Nursery School

7.6km

Nakayama Nursery School

7.6km

Hatayamanoka Nursery School

7.9km

Fushimi-ku, Kyoto-shi - nearby municipals