Top » School Search » Shiga » Rittou-shi - nurseries » Harutanishikanariyadaisan Nursery School » Nearby kindergarten

Harutanishikanariyadaisan Nursery School

Telephone number

077-553-3907

Harutanishikanariyadaisan Nursery School - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Public

Harutanishi Kindergarten

154m

Public

Haruta Kindergarten

818m

Public

Taihobunen Kindergarten

1km

Public

Taiho Kindergarten

1.6km

Public

Taihonishi Kindergarten

1.8km

Public

Harutahigashi Kindergarten

1.9km

Public

Hayamahigashi Kindergarten

3.3km

Public

Hayama Kindergarten

3.4km

Public

Konze Kindergarten

5.2km

Rittou-shi - nearby municipals

Nearby municipals

Ootsu-shi | Kusatsu-shi | Moriyama-shi | Kouka-shi | Yasu-shi | Konan-shi |