Top » School Search » Shiga » Ootsu-shi - nurseries » Zendokoro Nursery School » Nearby kindergarten

Zendokoro Nursery School

Telephone number

077-524-0888

Zendokoro Nursery School - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

National

Shigadaigakukyoikugakubufuzoku Kindergarten

309m

Private

Seibo Kindergarten

799m

Public

Heiya Kindergarten

877m

Private

Seiai Kindergarten

908m

Public

Zeze Kindergarten

914m

Private

Chausuyama Kindergarten

1.2km

Private

Shigatankidaigakufuzoku Kindergarten

1.3km

Private

Eikofujimi Kindergarten

1.5km

Public

Otsu Kindergarten

2km

Public

Fujimi Kindergarten

2.2km

Public

Osaka Kindergarten

2.2km

Private

Gakkohojinotsuaimitsugakuenaiko Kindergarten

2.2km

Private

Otsusakura Kindergarten

2.3km

Private

Seiwa Kindergarten

2.8km

Public

Seiran Kindergarten

3.2km

Public

Choto Kindergarten

3.2km

Private

Mitsubachi Kindergarten

3.2km

Public

Setakita Kindergarten

3.4km

Public

Seta Kindergarten

3.5km

Public

Setaminami Kindergarten

3.7km

Private

Reimondoseta Kindergarten

3.8km

Private

Setakosen Kindergarten

3.8km

Public

Setahigashi Kindergarten

4.1km

Private

Midori Kindergarten

4.1km

Private

Otsukyo Kindergarten

4.2km

Private

Ishiyamadera Kindergarten

4.7km

Public

Shiga Kindergarten

4.9km

Private

Biwakokirara Kindergarten

5km

Private

Seipauro Kindergarten

5.1km

Public

Ishiyama Kindergarten

5.3km

Private

Fujio Kindergarten

5.4km

Private

Shonan Kindergarten

5.4km

Public

Karasaki Kindergarten

5.4km

Private

Karasakikindasukuru Kindergarten

5.9km

Public

Hieidaira Kindergarten

6.2km

Public

Nango Kindergarten

6.8km

Public

Shimosakamoto Kindergarten

7.4km

Private

Hieizan Kindergarten

7.9km

Public

Kamitanakami Kindergarten

7.9km

Public

Tagami Kindergarten

8.1km

Public

Aoyama Kindergarten

8.1km

Public

Sakamoto Kindergarten

8.3km

Public

Hiyoshidai Kindergarten

9.3km

Public

Oishi Kindergarten

10km

Public

Ogoto Kindergarten

10.4km

Public

Oginosato Kindergarten

11.9km

Public

Ogi Kindergarten

12.2km

Public

Oginosatohigashi Kindergarten

12.3km

Private

Honfukuji Kindergarten

12.8km

Public

Katada Kindergarten

13km

Private

Dainihonfukuji Kindergarten

13.4km

Public

Mano Kindergarten

15.1km

Private

Reiko Kindergarten

15.8km

Public

Ikadachi Kindergarten

16.3km

Public

Manokita Kindergarten

16.4km

Public

Shigaminami Kindergarten

17.5km

Public

Shigakita Kindergarten

23.3km