Top » School Search » Shiga » Ootsu-shi - nurseries » Ichiriyamahikari Nursery School » Nearby kindergarten

Ichiriyamahikari Nursery School

Telephone number

077-545-1414

Ichiriyamahikari Nursery School - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Public

Setahigashi Kindergarten

77m

Private

Reimondoseta Kindergarten

630m

Public

Seta Kindergarten

880m

Public

Setakita Kindergarten

913m

Private

Biwakokirara Kindergarten

956m

Private

Setakosen Kindergarten

1.6km

Public

Setaminami Kindergarten

1.7km

Private

Midori Kindergarten

2.8km

Public

Seiran Kindergarten

2.8km

Private

Seiwa Kindergarten

2.9km

Private

Ishiyamadera Kindergarten

3.4km

Private

Seiai Kindergarten

3.6km

Private

Eikofujimi Kindergarten

3.9km

Public

Zeze Kindergarten

3.9km

Public

Kamitanakami Kindergarten

3.9km

Public

Ishiyama Kindergarten

4km

Public

Aoyama Kindergarten

4.1km

Public

Fujimi Kindergarten

4.3km

Private

Shonan Kindergarten

4.4km

National

Shigadaigakukyoikugakubufuzoku Kindergarten

4.4km

Private

Chausuyama Kindergarten

4.5km

Private

Seibo Kindergarten

4.9km

Public

Heiya Kindergarten

5km

Private

Shigatankidaigakufuzoku Kindergarten

5.2km

Public

Tagami Kindergarten

5.6km

Public

Nango Kindergarten

5.7km

Public

Otsu Kindergarten

6.1km

Public

Osaka Kindergarten

6.3km

Private

Gakkohojinotsuaimitsugakuenaiko Kindergarten

6.4km

Private

Otsusakura Kindergarten

6.4km

Public

Choto Kindergarten

7.3km

Private

Mitsubachi Kindergarten

7.3km

Private

Otsukyo Kindergarten

8.2km

Public

Oishi Kindergarten

8.4km

Public

Shiga Kindergarten

8.6km

Private

Seipauro Kindergarten

8.7km

Public

Karasaki Kindergarten

8.8km

Private

Karasakikindasukuru Kindergarten

9km

Private

Fujio Kindergarten

9.2km

Public

Shimosakamoto Kindergarten

10.2km

Public

Hieidaira Kindergarten

10.3km

Private

Hieizan Kindergarten

10.8km

Public

Sakamoto Kindergarten

11.1km

Public

Hiyoshidai Kindergarten

11.9km

Public

Ogoto Kindergarten

12.4km

Public

Oginosato Kindergarten

14km

Private

Honfukuji Kindergarten

14.1km

Public

Oginosatohigashi Kindergarten

14.1km

Public

Katada Kindergarten

14.4km

Public

Ogi Kindergarten

14.5km

Private

Dainihonfukuji Kindergarten

15km

Public

Mano Kindergarten

16.6km

Private

Reiko Kindergarten

17.2km

Public

Manokita Kindergarten

17.9km

Public

Ikadachi Kindergarten

18.5km

Public

Shigaminami Kindergarten

18.8km

Public

Shigakita Kindergarten

24.6km