Top » School Search » Aomori » Rokunohe-machi - nurseries » Dainihinode Nursery School » Nearby junior High school

Dainihinode Nursery School

Telephone number

0176-55-2005

Dainihinode Nursery School - nearby public junior high school

School type

School Name

Direct distance

Rokunohe Junior High School

1.5km

Shichihiyaku Junior High School

2.9km

Rokunohe-machi - nearby municipals

Nearby municipals

Towada-shi | Misawa-shi | Tohoku-machi | Oirase-cho | Gonohe-machi |