Top » School Search » Gifu » Gifu-shi - nurseries » Uzura Nursery School » Nearby nursery

Uzura Nursery School

Telephone number

058-272-2322

Uzura Nursery School - nearby nursery

School type

Nursery name

Direct distance

Izumichuosupurin

1.2km

Akane Nursery School

1.5km

Nikkori

1.5km

Chibikkoenjierurando

1.8km

Yanazuhigashi Nursery School

1.8km

Sanami Nursery School

1.9km

Akanebe Nursery School

2km

Kururun Nursety School

2.7km

Ichihashi Nursery School

2.7km

Misato Nursety School

2.8km

Hikie Nursety School

3km

Kanounishi Nursety School

3km

Wakaba Nursery School

3.4km

Minoriyume

3.4km

Kobatonomoridonguri

3.6km

Honjo Nursery School

3.7km

Kobatonomorinishi

3.8km

Sayuri Nursery School

3.8km

Ekimaehoikujomikkenouchi

3.9km

Kinomoto Nursery School

3.9km

Bebikizzuhonjo

3.9km

Kobatonomori

4.1km

Kagamijima Nursery School

4.2km

Himawari

4.5km

Kayo Nursery School

4.5km

Okinohashi Nursety School

4.6km

Mizohata Nursery School

4.6km

Ryoge Nursery School

4.7km

Hatonkomazume Nursety School

4.9km

Hongokeyakidori

4.9km

Chibikkoshima

4.9km

Kaguyadaiichi

4.9km

Godo Nursery School

5km

Kyomachi Nursery School

5.5km

Shima Nursery School

5.5km

Umebayashi Nursety School

5.5km

Nakayoshigifuminami Nursery School

5.6km

Gifu

5.7km

Shotoku Nursery School

5.8km

Nagamoriminami Nursery School

6km

Izumidainidonguri

6.4km

Hayata Nursery School

6.8km

Nagamorikita Nursery School

6.9km

Kida Nursery School

7.2km

Noritake Nursery School

7.2km

Sanirandonagara

7.4km

Kaguyadaini

7.5km

Kaguyadaini

7.5km

Mirainomori

7.8km

Taiyonoko

7.9km

Shichigo Nursery School

7.9km

Nagomikizzu

8.3km

Sakura Nursery School

8.3km

Nagarakodomonomori Nursety School

8.4km

Sagiyama Nursery School

8.4km

Nagarachiisanamori Nursety School

8.7km

Hino Nursery School

8.9km

Tokiwa Nursery School

9.5km

Kurono Nursery School

9.6km

Kurono Nursety School

9.9km

Saigo Nursery School

10.8km

Iwa Nursery School

11.4km

Kaguyadaisan Nursety School

11.5km

Seiryu

11.6km

Iwanoda Nursery School

12.2km

Aikawa Nursery School

12.7km

Sanisaidointanashonarupurisukuru

13km

Ajiro Nursery School

14.3km

Miwaminami Nursery School

14.7km

Obora Nursety School

14.7km

Katoreya

15.7km

Miwakita Nursery School

16.5km

Gifu-shi - nearby municipals